Disclaimer Pop-Up Deal

Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met onderstaande disclaimer en het privacy beleid.

Pop-Up Deal (en de bedrijven waarmee Pop-Up Deal samenwerkt) kan niet verantwoordelijk gesteld worden door verkopers of kopers in geval van een storing of downtime door een reden van gelijk welke aard (onderhoud, technische storing, ...) van popupdeal.be. Er kan in dit geval ook geen beroep gedaan worden op enige vorm van compensatie of schadevergoeding. Pop-Up Deal probeert er wel alles aan te doen om eventuele problemen met het platform te vermijden en zo goed mogelijk te voorkomen.

Pop-Up Deal tracht voortdurende inspanningen te doen om de website zo volledig en up to date mogelijk te houden. Dit houdt in dat de inhoud van de website ten alle tijde gewijzigd kan worden. Door de vele inhoud ervan kan Pop-Up Deal niet garanderen dat dit altijd de juiste informatie bevat. Bij eventuele fouten of tekortkomingen zal Pop-Up Deal het nodige doen dit zo snel mogelijk recht te zetten. U kan Pop-Up Deal hier steeds op terechtwijzen via [email protected].

Pop-Up Deal is niet verantwoordelijk voor op basis van de website door de gebruiker ondernomen acties en de gevolgen die daaraan vasthangen.

Pop-Up Deal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van de door kopers/verkopers gedane acties, noch is Pop-Up Deal verantwoordelijk voor de meegedeelde informatie van goederen. Pop-Up Deal verbindt zich wel tot het duidelijk aankondigen dat wordt verwacht dat er volledige en correcte informatie wordt gecommuniceerd. Tenzij het een goed van Pop-Up Deal zelf betreft, komt Pop-Up Deal niet tussen bij facturatie, transport of andere zaken die horen tot de koop en verkoop van via het platform aangeboden goederen. De bedoeling van Pop-Up Deal is de klant een betrouwbare, veilige en efficiënte wijze aan te bieden om zijn of haar goederen te verkopen. Behalve het platform ter beschikking stellen, heeft Pop-Up Deal dus geen relatie met de gebruikers.

De website van Pop-Up Deal bevat links naar partners en andere derden. Indien de bezoeker beslist een van deze websites te bezoeken, is Pop-Up Deal niet verantwoordelijk voor de inhoud of de goede werking ervan, noch de garantie van een veilige en goedwerkende website.

De website, logo's, lay-out, teksten, foto's, formulieren, software... zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit wil zeggen dat het u verboden is een deel of de hele website te kopiëren of wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pop-Up Deal. Elke inbreuk zal burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Pop-Up Deal staat gebruikers toe gegevens te kopiëren en af te drukken indien deze voor louter informatief gebruik zijn. De gebruiker heeft op geen enkel moment het recht dit te verdelen of gebruiken in eigen voordeel. Elke gebruiker heeft de toestemming om de link van één of meerdere van zijn of haar of de goederen van iemand anders te delen via sociale media en andere kanalen van communicatie.